Inteli - Montaż Anten - Instalacje Elektryczne

Domowe Rozdzielnie Elektryczne

Rozdzielnice Elektryczne stanowią “serce” instalacji elektrycznej. W każdym mieszkaniu, domu, miejscu pracy a nawet miejscu odpoczynku za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie instalacji odpowiada Rozdzielnica. Jest Ona newralgicznym punktem, dla tego niezwykle ważne jest by była wykonana z największą starannością i spełniała najwyższe normy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z postępu jaki poczyniono w ostatnich latach…